OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

Rezultate olimpiada națională de limba engleză - etapa județeană - proba orală, 23 martie 2024

rezultate olimpiada de limba engleza, etapa judeteana - proba orala - 23.03.2024.pdf

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  - FAZA JUDEȚEANĂ -  PROBA ORALA, 23 Martie 2024

ELEVII VOR FI PREZENŢI ÎN SĂLI ÎN INTERVALUL DE TIMP 9.30 - 9.45  ȘI  VOR  AVEA ASUPRA LOR ACTUL DE IDENTITATE  SAU CARNETUL DE ELEV, CU FOTOGRAFIE, VIZAT PENTRU ACEST AN ŞCOLAR. 

PROBA ÎNCEPE LA ORA 10:00

SĂLILE SUNT DISTRIBUITE ASTFEL:

      PARTER, SĂLILE: 1, 2

rezultate finale olimpiada de limba engleza- etapa judeteana_scris.pdf

Olimpiada de limba engleză – Etapa județeană

 Contestațiile se pot depune la Colegiul Economic Rm. Vâlcea, etajul I, sala ,,Comisii metodice'', LUNI, 18.03.2024, între orele 12.00 - 17.00.

Potrivit Regulamentului specific:

- elevii participanți pot contesta doar punctajul inițial al propriei lucrări scrise;

- elevii minori pot depune contestații doar însoțiți de tutorele legal instituit;

- nu se admite depunerea contestației de către altă persoană (părinte, profesor, însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.


Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Colegiului Economic Rm. Vâlcea cel târziu  JOI, 21.03.2024, ora 17.00.  

rezultate pe clase elevi calificati olimpiada judeteana_scris - 16.03.2024.pdf
rezultate olimpiada de limba engleza - etapa judeteana.pdf

CRITERII DE CALIFICARE PENTRU OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ - ETAPA NAȚIONALĂ 

Art. 6. (1) a) La nivel gimnazial, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va face pe clase, cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și ale regulamentului specific. La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte.

b)La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare clasă.

(2) a) La nivel liceal, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă sau secțiune a olimpiadei, se va face pe clase/secțiuni, cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și ale regulamentului specific. La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. 

b)La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se califică, pentru etapa națională, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

La nivel liceal, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, competiția constă într-o probă scrisă și o probă orală pentru elevii care au obținut punctajul de minimum 95 puncte la proba scrisă.

Art.8. (1) Pentru etapa națională a olimpiadei de limba engleză se alocă, conform Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru fiecare județ, câte un loc/fiecare an de studiu/secțiune. Vor fi selecționați elevii participanți la etapa județeană, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului minim prevăzut de precizările regulamentului, și în urma aplicării tuturor criteriilor de departajare, specifice sau suplimentare, respectiv a probei de baraj.

(3) La nivel gimnazial, la etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București şi calificarea elevilor participanți conform prevederilor art. 6 și 7 din regulament.

(4) La nivel liceal, la etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/an de studiu, câte 13 locuri pentru Secțiunea A și 10 locuri pentru Secțiunea B, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București şi calificarea elevilor participanți conform prevederilor art. 6 și 7 din regulament.

CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ - ETAPA NAȚIONALĂ

Art.7.(1) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, criteriile specifice de departajare sunt, în următoarea ordine:

 pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 

- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension;

- punctajul aferent elaborării povestirii.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea povestirii, în următoarea ordine:

a) content (task achievement);

b) organisation (coherence, cohesion, and layout);

c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);

d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation,) ;

e) register and style/effect on the target reader (including originality).

 pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba integrată - Reading comprehension;

- punctajul de la proba integrată – scriere funcțională.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea tipului de scriere funcțională, în următoarea ordine:

a) content (task achievement);

b) organisation (coherence, cohesion, and layout);

c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);

d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation) ;

e) register and style/effect on the target reader (including originality).

BAREME OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  - FAZA JUDEȚEANĂ - 16 Martie 2024

OJ_7_engleza_2024_bar.pdf
OJ_8_engleza_2024_bar.pdf
OJ_9_A_engleza_2024_bar.pdf
OJ_9_B_engleza_2024_bar.pdf
OJ_10_A_engleza_2024_bar.pdf
OJ_10_B_engleza_2024_bar.pdf
OJ_11_A_engleza_2024_bar.pdf
OJ_11_B_engleza_2024_bar.pdf
OJ_12_A_engleza_2024_bar.pdf
OJ_12_B_engleza_2024_bar.pdf

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR

LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  - FAZA JUDEȚEANĂ - 16 Martie 2024

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

ELEVII VOR FI PREZENŢI ÎN SĂLI ÎN INTERVALUL DE TIMP 9.15 - 9.30  ȘI  VOR  AVEA ASUPRA LOR ACTUL DE IDENTITATE  SAU CARNETUL DE ELEV, CU FOTOGRAFIE, VIZAT PENTRU ACEST AN ŞCOLAR. 

CONCURSUL ÎNCEPE LA ORA 10:00

LA CLASELE a VII-a ŞI a VIII-a DURATA CONCURSULUI ESTE DE 2 ORE

LA CLASELE a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a DURATA CONCURSULUI ESTE DE 3 ORE

SĂLILE SUNT DISTRIBUITE ASTFEL:

      PARTER, SĂLILE: 1, 2, 3, 4

      ETAJ I, SĂLILE: 7, 8, 10

      ETAJ II, SĂLILE: 14, 15, 16, 17, 18, 19,  22, 23

repartizare elevi olimpiada de limba engleza - etapa judeteana.pdf