La data de 1 septembrie 1925 se înființează Școala Comercială Superioară "Mihai Oromulu"

Între 1927 si 1966 - instituția școlară își schimbă de mai multe ori sediul și denumirea: Liceul Comercial, Școala Medie de Administrație Economică, Școala Medie Tehnică de Comerț

1966 - anul de naștere al Liceului Economic Rm. Vâlcea, iar dosarul nr.1 din 1966 cu Proiectul regulamentului de organizare și functionare a liceelor de specialitate cu antetul Republicii Socialiste România, Ministerul Învățământului este certificatul de naștere;

1966 -1988 - școala funcționează cu denumirea de Liceul Economic Rm. Vâlcea, cu durata de studiu de 5 ani, curs de zi;

1966 - 1970 - activitatea didactică s-a desfășurat în clădirea Liceului Teoretic, nedispunând de o bază materială proprie;

În vara anului 1970 liceul și-a dobândit propriul sediu, sediul actual, din Calea lui Traian nr. 91, conform proiectului 6245/1969, iar inaugurarea s-a făcut la 1 iunie 1970;

În anul 1973 - elevii liceului au obținut rezultate răsunătoare la olimpiada națională a disciplinelor de specialitate de la Constanța;

În anul 1980 - îndrumătorul inspectoratului școlar consemna ca Liceul Economic era subordonat Consiliului Popular Județean și patronat de Direcția Comercială Județeană;

În anul 1983 - în procesul verbal încheiat de doamna inspectoare Manovici Maria s-au înregistrat rezultatele obținute la olimpiadele școlare din acel an: limba si literatura română - din 13 participanți la faza județeană s-au obținut 1 premiu I , 2 premii III și 7 mențiuni; chimie - din 7 participanți la faza județeană s-au obtinut 2 premii III ; limba rusă - din 4 participanți la faza județeană, 1 elev s-a calificat la faza națională; limba franceză - din 12 participanți la faza județeană s-au obținut 8 premii II și 1 elev s-a calificat la faza națională; geografie - din 3 participanți la faza județeană a olimpiadei, s-a obținut 1 premiu III; istorie - din 21 participanți la faza județeană s-au obținut 2 premiu I și 1 premiu III; filosofie - 1 premiu III la faza județeană; economie politică - 3 premii I , 2 premii II și 2 premii III la faza județeană și un participant la faza națională;

În perioada 1988 - 2005 școala își desfașoară activitatea sub numele Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii Rm. Vâlcea;

Începând cu anul 2005 - Colegiul Economic Rm. Vâlcea.