Mobilități VET 2023

2023-1-RO01-KA121-VET-000059412


Scopul proiectului de formare profesională nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000059412 este formarea profesională a 22 de elevi de la Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, elevi înscriși la următoarele calificări profesionale:

§   Tehnician în turism;

§   Tehnician în gastronomie;


Obiective:

§   Obiectiv 1 : Dobândirea de noi competențe profesionale specifice calificării profesionale în condiții reale de muncă pentru un număr de 22 de elevi înscriși la învățământ liceal zi.

§   Obiectiv 2 : Creșterea calității și volumului mobilităților de formare profesională VET prin implementarea sistemului ECVET pentru asigurarea transparenței, certificării și recunoașterii rezultatelor învățării.

§   Obiectiv 3 : Achiziția de competențe lingvistice și culturale de către 22 participanți înscriși la învățământ liceal zi

§   Obiectiv 4 : Consolidarea parteneriatelor existente pentru asigurarea transferului ECVET și al transferului de bune practici în domeniul organizării stagiilor de practică.

 

Activități:

Informare participanți: 1-30 Octombrie  2023

Înscriere participanți: 06.11.2023-29.11.2023

Selecție participanți: 19.12.2023

 

Pregătire participanți: Februarie - Martie 2023

 

Fluxuri mobilitate :

§ 14.04.2024-04.05.2024:Flux 1

§ 13.05.2024-31.05.2024: Flux 2


Validare:

§ Certificat Europass;

§ Echivalare stagiu de practică;

§ Acordare puncte de credit ECVET.


REZULTATE SELECȚIE

În data de 19 Decembrie 2023 are loc concursul de selecție pentru participanții la activitățile de mobilitate.


Anunt.pdf
Rezultate selectie - MOBILITATI VET.pdf
Rezultate selectie dupa contestatii - Mobilitati Vet 2023.pdf