YOUNG VOICES OF EUROPE

Erasmus+, YOUNG VOICES OF EUROPE, 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085126

www.youngvoicesofeurope.eu


YOUNG VOICES OF EUROPE  este un parteneriat pentru cooperare în domeniul educației școlare finanțat de Uniunea Europeană, o modalitate prin care instituțiile implicate acumulează experiență în ceea ce privește cooperarea la nivel internațional, își consolidează capacitatea și produc rezultate inovatoare.

BUGETUL  TOTAL AL PARTENERIATULUI: 250000 EURO

BUGETUL ALOCAT COLEGIULUI ECONOMIC: 41806 EURO

Parteneri ai Colegiului Economic (școală coordonatoare a parteneriatului):

➢  Pagegiu Algimantas Mackus Gymnasium ( LITUANIA)

➢  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINHEIRO E ROSA (PORTUGALIA)

➢  Liceo Garofano Capua (ITALIA)

➢  AGIFODENT - Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias (SPANIA)

➢   SUGS Gimnazija Orce Nikolov (MACEDONIA DE NORD)

➢  İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği (TURCIA)

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul 1. Creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor despre ODD, inclusiv evoluțiile istorice și reperele mișcării activismului;

Obiectivul 2. Dezvoltarea nivelului de educație al elevilor  în domeniul protecției mediului;

Obiectivul 3. Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, dobândirea de abilități de comunicare eficientă, atitudini și valori culturale care să permită o cooperare internațională de succes;

Obiectivul 4. Dezvoltarea abilităților de colaborare ale elevilor prin organizarea de activități colaborative; elevii  vor lucra în echipe mixte pentru a îndeplini sarcini de lucru comune;

Obiectivul 5. Crearea unui manual de instruire interactiv intitulat „Sustainable World in Classroom 4.0”, rezultatul intelectual al proiectului.;

Obiectivul 6. Dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor și îmbunătățirea cunoștințelor despre instrumentele web și a deprinderilor de a utiliza aceste instrumente; alfabetizarea media și conștientizarea fenomenului de dezinformare/știri false;

Obiectivul 7. Dezvoltarea  de atitudini pozitive  legate de cetățenia activă și de angajament democratic în rândul tinerilor, care vor fi capabili să participe într-un mod critic și dinamic la luarea deciziilor în diferite tipuri de organizații din societatea actuală;

Obiectivul 8. Abordarea într-un mod holistic și transversal și înțelegerea  unor chestiuni precum: drepturile omului, soluții pentru probleme mondiale, democrație, egalitate socială, pace, cooperare și înțelegere internațională ;

ACTIVITĂȚI:

Ø  Activități (webinarii/seminarii/workshop-uri etc) centrate pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă;

Ø  Seminarii/webinarii, pe teme precum Utilizarea intensivă a resurselor naturale și efectele acesteia asupra mediului, Reducerea deșeurilor/Reciclarea, Reducerea amprentei noastre de carbon, Energie curată/regenerabilă surse, Amenințări la adresa vieții pe uscat, Viața în râuri și oceane, Consumul și producția responsabilă și legătura lor cu mediul; 

Ø  4 activități de învățate transnaționale (Macedonia de Nord, Turcia, Lituania, Portugalia - la fiecare mobilitate vor participa 6 elevi și 2 profesori)


LTTA în Faro, Portugalia, în perioada 16-20 octombrie 2023

Proiectul Young Voices of Europe, Learning, Teaching, Training Activities la Skopje, Macedonia de Nord, perioada 20-24 aprilie 2023

Vizita de studiu  si documentare- Activitati de învățare la Universitatea din Petroșani, data 13 mai 2023

Proiect Young Voices of Europe, Learning Teaching Training Activities din Istanbul, Turcia, 27 februarie - 3 martie 2023