OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ

Rezultate finale olimpiada de limba franceză – Etapa județeană

rezultate finale olimpiada de limba franceză - etapa judeteana - 23 martie 2024.pdf

Rezultate olimpiada de limba franceză – Etapa județeană

rezultate olimpiada de limba franceză - etapa judeteana - 23 martie 2024.pdf

Olimpiada de limba franceză – Etapa județeană


Contestațiile se pot depune la Colegiul Economic Rm. Vâlcea, etajul I, sala ,,Comisii metodice'', LUNI, 25.03.2024, între orele 12.00 - 17.00.


Potrivit Regulamentului specific:

- elevii participanți pot contesta doar punctajul inițial al propriei lucrări scrise;

- elevii minori pot depune contestații doar însoțiți de tutorele legal instituit;

- nu se admite depunerea contestației de către altă persoană (părinte, profesor, însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.


Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală!!

Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Colegiului Economic Rm. Vâlcea cel târziu  JOI, 28.03.2024, ora 17.00.  

CRITERII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ LA OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ

Calificarea elevilor la etapa națională a olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 90 puncte (nivel gimnazial), respectiv 85 puncte (nivel liceal).

La etapa națională a olimpiadei va participa, din fiecare județ câte un elev, primul în ierarhia clasei, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.

BAREME DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Franceza_7_Normal_bar.pdf
Franceza_8_Normal_bar.pdf
Franceza_9_Normal_bar.pdf
Franceza_10_Normal_bar.pdf
Franceza_11_Normal_bar.pdf
Franceza_12_Normal_bar.pdf

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR  LA OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ - FAZA JUDEȚEANĂ - 23 Martie 2024

ELEVII VOR FI PREZENŢI ÎN SĂLI ÎN INTERVALUL DE TIMP 8.15 - 8.30  ȘI  VOR  AVEA ASUPRA LOR ACTUL DE IDENTITATE  SAU CARNETUL DE ELEV, CU FOTOGRAFIE, VIZAT PENTRU ACEST AN ŞCOLAR. 

CONCURSUL ÎNCEPE LA ORA 9:00

LA CLASELE a VII-a ŞI a VIII-a DURATA CONCURSULUI ESTE DE 2 ORE

LA CLASELE a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a DURATA CONCURSULUI ESTE DE 3 ORE

SĂLILE SUNT DISTRIBUITE ASTFEL:

      ETAJ I, SĂLILE: 7, 8, 9

Repartizare elevi la Olimpiada de Franceză COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU VÂLCEA.pdf