Formare profesională pentru piața muncii europene / 2019-1-RO01-KA116-062138


Formare profesionala pentru piata muncii europene.pdf

Anunț proiect:

_selectie aprilie.pdf

În perioada 22 Februarie-12 Martie 2021, are loc înscrierea elevilor pentru participarea la proiectul de mobilitate “Formare profesionala pentru piata muncii europene” 2019-1-RO01-KA116-062138, fluxul 4 de mobilitate, pentru următoarele locuri rămase libere:

anunt participanti flux4.pdf
_rezultate selectie_final.pdf